1. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:
  1. Osobní odběr – provozovna Industra Coffee, Lazaretní 1/7, Brno 615 00 Prosíme o striktní dodržení otevírací doby v pracovní dny: 13:00 – 19:00. Osobní odběr může být realizován v případě zvolení platby v hotovosti na místě, nebo úhrady platební kartou předem. V případě platby převodem bude zboží připraveno k osobnímu odběru až po potvrzení o přijetí platby na účet prodávajícího.
  2. zaslání přepravní službou na území České republiky – službou DPD.
   Doručení prostřednictvím tohoto přepravce trvá obyčejně 1-3 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.
  3. zasílání přepravní službou na území České republiky a na Slovensko – DPD.
   Doručení prostřednictvím tohoto přepravce trvá obyčejně 1-3 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek. Doručení na Slovensko trvá obvykle 2-4 pracovní dny (od expedice objednaného zboží).
   Při zvolení tohoto způsobu doručení je kupující povinen uvést v internetové objednávce telefonní kontakt z důvodu potvrzení termínu doručení zásilky ze strany zvoleného přepravce. V případě zvoleného způsobu úhrady dobírkou hradí kupující celkovou fakturovanou částku přepravci v hotovosti nebo i kreditní kartou při převzetí zboží prostřednictvím služby dobírka včetně poplatku za doběrečné.
  4. zasílání přepravní službou do zemí EU (pouze vyjmenované státy) – DPD
   Doručení trvá obvykle 3-14 pracovních dnů (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.
  5. elektronicky – v případě objednávky dárkového poukazu nebo potvrzení objednaného kurzu.
 2. Expedice – Příprava k expedici označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti s předáním objednaného zboží přepravci nebo kupujícímu (v případě osobního odběru), dle volby kupujícího. Expedice pak znamená předání objednaného zboží prodávajícím přepravci. Příprava k expedici, jakož i expedice samotná probíhá v pracovních dnech.
  Zboží skladem prodávající připraví k expedici nejpozději do 3 pracovních dnů po přijetí elektronické objednávky, jinak dle individuálně smluvené dodací lhůty požadované položky.
 3. Sledování zásilky – V případě, že si kupující zvolí způsob přepravy prostřednictvím společností DPD, může kdykoliv po obdržení informace od prodávajícího o odeslání zboží, sledovat zásilku online pomocí systému Track and Trace. Email, který kupujícího informuje o odeslání zboží, obsahuje číslo, pomocí kterého je možné zásilku sledovat. Sledování zásilky je možné přímo ze zákaznického účtu nebo prostřednictvím webových stránek dopravců.
 4. Aktuální platný ceník přepravného se zobrazí v pokladně při výběru dodací adresy. Všechny ceny přepravného jsou smluvní a vždy jsou uvedeny aktuální platné ceny. Ceník dopravy platný od 1.9.2020. Změna cen vyhrazena.
 5. Pokud si objednáte zboží v hodnotě 2.000,- Kč (včetně DPH) a více, poštovné v rámci ČR neúčtujeme. Doběrečné je účtováno.
  Případné další osvobození od poštovného v rámci České republiky je možné na základě individuálních ujednání prodávajícího a kupujícího a v závislosti na charakteru dodávaných výrobků, zboží nebo služeb.
 6. Balné ani jiné poplatky neúčtujeme.
 7. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 8. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.
 9. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 11. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@industra.coffee nebo, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 12. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může prodávající či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající či její smluvní partner odmítnout zboží vydat.
 13. Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).
 14. Pokud si kupující neodebere objednané zboží do 10 dnů od jeho expedice, bez předešlého zrušení objednávky, nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a expedicí tohoto zboží. Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou. Zboží, které si kupující neodebral, může prodávající dle svého uvážení využít. Tímto ustanovením není dotčeno právo prodávajícího vymáhat a na kupujícím náklady vztahující se k neodebrané objednávce.
 15. V případě objednání dárkového poukazu je tento dodán po připsání úhrady za objednávku na bankovní účet prodávajícího a následné expedici objednávky v elektronické podobě. Kupující si poukaz sám vytiskne, přičemž náklady spojené s vytištěním nese plně kupující.
 16. Objednávka kurzu nebo certifikace je potvrzena kupujícímu po připsání úhrady za objednávku na bankovní účet prodávajícího v elektronické podobě, formou zaslání dokladu o úhradě (daňového dokladu) a potvrzením o zapsání na kurz/certifikaci.
 17. Poskytovatel platební brány je společnost ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana která umožňuje platby kartami Visa a Mastercard. Případné reklamace nebo dotazy prosím směřujte přímo na platební bránu – ComGate Payments, a.s. Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267
ochutnejte naši kávu, u nás nebo u vás ochutnejte naši kávu, u nás nebo u vás ochutnejte naši kávu, u nás nebo u vás ochutnejte naši kávu, u nás nebo u vás